×

Change Language

FI EN
×
×

SÄÄNNÖT

 

JÄRJESTÄJÄ 

Vaarojen tapahtumat ry.

KILPAILU

Karelian Odyssey on seikkailukilpailu, jossa on eri lajeja. Voittoajan odotetaan olevan noin 12 tai 24 tuntia, riippuen sarjasta. Kilpailun aikana kaikki joukkueen jäsenet ovat reitillä samanaikaisesti. Karelian Odyssey on ns. "non-stop" -kilpailu. 24-tunnin sarjassa kaikkien joukkueiden on oltava maalissa viimeistään klo 16.00 (28 tuntia lähdöstä). 12-tunnin sarjassa kaikkien joukkueiden on oltava maalissa viimeistään klo 12.00 (15 tuntia lähdöstä). 

Kilpailijoiden on noudatettava WADA:n sääntöjä sekä kiellettyjen esineiden ja menetelmien luetteloa. http: /www.antidoping.fi 

Kilpailijoiden on hyväksyttävä, että kuvia ja videomateriaalia voidaan näyttää ja jakaa julkisesti kilpailun aikana ja sen jälkeen.

JOUKKUE 

Kilpailussa on sarjat nais-, seka- ja miesjoukkueille. Jokainen joukkue on kahden hengen joukkue. Joukkueen jäsenten on pysyttävä yhdessä koko kilpailun ajan, ellei reittikirjassa toisin määrätä. Kilpailijoiden välinen matka saa olla maksimissaan 100 metriä. Kaikkien kilpailijoiden on oltava uimataitoisia. Joukkueen on nimettävä kapteeni. Joukkueella on oltava nimi. Järjestäjillä on oikeus muuttaa tai olla hyväksymättä joukkueen nimeä..

HUOLTO 

Joukkueet eivät saa käyttää joukkueen ulkopuolista huoltajaa. Kilpailijat voivat ostaa ruokaa, juomia jne. tapahtuman aikana kaupoista tai kioskeista.

KARTAT JA MERKINNÄT         

Kartat ovat topografisia karttoja ja/tai suunnistuskarttoja mittakaavassa 1:1 000 - 1:50 000. Joukkueiden pitää varautua suojaamaan kartat säältä. Reitti kulkee rastipisteiden (CP) kautta. CP:t on merkitty karttoihin. Maastossa ovat tavalliset suunnistusliput. Puuttuva leimaus tarkoittaa CP:n menettämistä, vaikka järjestäjä näkisi joukkueen vierailevan oikeassa paikassa GPS:n avulla. Jos puuttuva leimaus johtuu leimausjärjestelmän toimintahäiriöstä, niin kilpailun tuomaristo voi vapauttaa joukkueen puuttuvasta leimauksesta. Joukkueet saavat reittikirjan, jossa on kaikki CP:t. CP:t on kierrettävä numerojärjestyksessä, ellei reittikirjassa toisin mainita. Joukkueet eivät saa mennä talojen, pihojen tai peltojen läpi. Joukkueiden on noudatettava teiden yleisiä liikennesääntöjä. Lajien vaihtoalueet on merkitty karttaan ”TA”. Kun joukkue tulee TA-alueelle, heidän on sanottava numeronsa ääneen ja selkeästi järjestäjille sekä leimattava rasti tullessaan TA:lle. Järjestäjät voivat muuttaa reittiä kilpailun aikana.

TULOKSET JA KILPAILUAIKA 

Kilpailuaika on periaatteessa aika, joka kuluu startin ja maalin välillä. Kilpailuaika voi kuitenkin sisältää myös aikahyvityksiä tai -sakkoja. Reittikirja tai järjestäjien antamat ohjeet kilpailun aikana voivat osoittaa aikarajoituksia kilpailun osioille. Tulos määräytyy kilpailussa maaliintuloajan ja hyväksytysti suoritetun reitin perusteella. Tuloksen saamiseksi joukkueiden on päästävä maaliin annetussa ajassa. Maali suljetaan sunnuntaina 2.7 klo 12.00 (12h sarja) ja klo 16.00 (24h sarha). Reittikirja voi sisältää tarkentavia sääntöjä ja ohjeita. Mahdollisissa ristiriidoissa yleisten kilpailuohjeiden ja reittikirjan välillä joukkueiden on noudatettava ensisijaisesti reittikirjaa.

MATERIAALI 

Kilpailuun tarvittavat materiaalit (kartat jne.) annetaan joukkueille ilmoittautumisen yhteydessä kilpailupaikalla, ja annettuja materiaaleja mahdollisesti täydennetään kilpailun aikana. Aineisto sisältää mm. rastien leimausvälineen, numerolappuja, karttoja, reittikirjan, gps-seurantalaitteen ja mahdollisesti muuta materiaalia. Joukkueet ovat vastuussa siitä, että he saavat kaiken tarvittavan kilpailumateriaalin. Järjestäjät eivät korvaa tai korvaa kilpailun aikana kadonneita materiaaleja. Kaikki organisaation antama materiaali on pakollista, ja saatat tarvita sitä kilpailun loppuun saattamiseksi. Joukkueet saavat käyttää vain kilpailujärjestäjän antamia karttoja. Numerolappujen on oltava näkyvissä koko kilpailun ajan. 

LAJIEN SÄÄNNÖT 

Juoksussa edetään jalkaisin. Maastopyöräilyssä edetään pyörällä pyöräilemällä tai kantamalla pyörää. Melonta on melontaa avokanootilla, jossa käytetään yksilapaista melaa. Melonta tapahtuu käyttämällä organisaation vuokraamia kanootteja tai omaa kalustoa. Järjestäjältä vuokrattava melontakalusto sisältää kaksi yksipäistä melaa, kanootin ja kahdet kelluntaliivit. Melonta tapahtuu järvissä ja joessa, jossa on mm. risteäviä puroja, koskia ja kaatuneita puita. Koskien vaikeusluokitus on 1–2. Kanoottiosuuden aikana kanootin kuljettaminen tiellä ei ole sallittua. Kanoottia saa kantaa maksimissaan 300 metriä. Kanoottikärryn käyttö on kielletty. Joukkue on vastuussa organisaation antamista melontavarusteista. Kaikki rikkoutuneet välineet veloitetaan joukkueelta. Joukkueiden on suostuttava näyttämään järjestäjille pakolliset varusteet kilpailun aikana.

KIELLETYT APUVÄLINEET 

 • Puhelimen tai muun elektonisen laitteen käyttö suunnistuksessa
 • Sähköpyörä
 • Kanoottikärry
 • Omat kartat 

AIKASAKOT / HYLKÄÄMISET

Jos joukkue ei noudata sääntöjä, sille määrätään aikarangaistus tai suoritus hylätään                                                                                                                                                                               

Esimerkkirangasituksia:

 • Doping = hylkääminen
 • Epäurheilullisuus = hylkääminen
 • Yksi joukkueen jäsen pois joukkueesta = hylkääminen, toinen voi jatkaa kilpailua.
 • Käyttää kiellettyä reittiä = hylkääminen
 • Ulkopuolinen apu = hylkääminen
 • CP:llä ei käyntiä tai puuttuva leimaus = 3 tuntia aikasakkoa
 • Pakollisen varusteen puuttuminen tai varusteet eivät ole käytössä = 2 tuntia aikasakkoa
 • Roskaaminen = aikasakkoa 30 min / roska
 • Yli 100 m tiimin jäsenten välillä = 2 tuntia aikasakkoa
 • Ei käytetty pakollista reittiä = 2 tuntia aikasakkoa
 • Jos vuokrattu melontakalusto rikkoutuu tai katoaa kilpailun aikana, niin joukkue on korvausvelvollinen järjestäjälle
 • Kadonnut GPS-paikannin = 500 € 
 • Kadonnut SI-kortti = 100 €

TUOMARISTO JA MAHDOLLISET PROTESTIT

Tuomaristossa on kolme henkilöä: kilpailunjohtaja, reittimestari ja yksi valittu kilpailija

Tuomaristo huolehtii:

 • säännöistä
 • protesteista
 • rangaistuksista

Protesti tehdään kirjallisesti ja siinä on oltava:

 • yhteystiedot, päivämäärä ja allekirjoitus
 • kapteenin nimi, päivämäärä ja allekirjoitus
 • protestoinin aihe
 • säännöt, joihin protesti perustuu
 • mahdolliset todistajat, päivämäärä, paikka ja allekirjoitukset

Protestin tekeminen maksaa 50 euroa. Maksu palautetaan, jos protesti menee läpi

Protesti on tehtävä 4. heinäkuuta klo 17.00 mennessä.

Tuomaristo ei käsittele epätäydellisiä protesteja

Kilpailun olosuhteet eivät voi olla syy protestille, esimerkiksi sää, maasto, liikenne jne.

Tuomariston päätös protestiin on lopullinen.

VAKUUTUS JA VASTUU

Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan

Järjestäjät eivät ota vakuutusta kilpailijoille

Järjestäjällä on vastuuvakutuus, joka vakuuttaa järjestäjän toimesta aiheutuneet vahingot.

Ennen kuin joukkue voi kilpailla, kilpailijoiden on:

 • hyväksyttävä säännöt
 • vakuutettava olevansa uimataitoinen
 • vakuutettava olevansa tarpeeksi terve osallistuakseen kilpailuun
 • vakuutettava ymmärtävänsä tällaisen kilpailun luonteen, eli että kisassa voi olla esimerkiksi tuntemattomia vaaroja

TURVALLISUUS

Jos joku loukkaantuu, häntä on autettava ja häntä ei saa jättää yksin.

Järjestäjillä on oikeus ottaa kilpailija pois kilpailusta, jos järjestäjä katsoo, että kilpailija ei ole riittävässä kunnossa jatkamaan kilpailua.

Onnettomuuden sattuessa kaikki kilpailijat ovat vastuussa muiden kilpailijoiden auttamisesta. Hätätilanteessa kilpailuaika korvataan

Onnettomuuden sattuessa soita valtakunnalliseen hätänumeroon 112. Auta ja anna ensiapua. Soita järjestäjälle ja odota ohjeita.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Järjestäjillä on oikeus muuttaa sääntöjä ennen kilpailua.

Muutoksista tiedotetaan kaikille joukkueille.

TUTUSTU KOLIN RETKEILYALUEESEEN


Yhdistä loma ja seikkailu yhdessä KOLILLA!

Lue lisää